Minareterna

langa-garden-mot-minneshallen

Minareterna

Minareterna, som var två fyrkantig träbyggnad, var 60 meter höga. I det ena tornet satt brandvakten. På minareternas topp fanns kopior av Kronan resp. Lejonet. Minareterna revs direkt efter utställningen. Vid Minareterna var ingången till Liseberg. De höga pelarna till vänster på bilden är avgränsning för området Näckrosdammen.

3D-modellen framställd efter Regionarkivets historiska ritningar

vraycamo05

3D Modell: En ”flygbild”

vraycamo03a

3D Modell: Utsikt mot Långagården

Kolorering

Panorama

Koloreringsförslag: Utsikt mot Minneshallen & Huvudrestauranten

Minnenshallen

Koloreringsförslag: Minneshallen

research

Koloreringsförslag: Passaget. Långa gården

Minareten

Koloreringsförslag: Minareterna

en bild av fyren

Koloreringsförslag: fyrtornet