Kartor och ritningar – forskning i Regionarkivet

Huvudplan över Jubileumsutställningen

Bild 1: Huvudplan över Jubileumsutställningen i Göteborg 1923

Jubileumsutställning genplan

Bild2: Jubileumsutställning genplan

Kartor och ritningar