Export-utställningen

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bildspel: Historiska bilder från 1923 års Jubileumsutställning

Byggnationen av området för Exportutstållningen påbörjades år 1921.
Det byggdes två stora hallar parallella med Skånegatan, nästan fram till Berzeliigatans förlängning. Den närmaste var mindre och den större hade trappstegsformat tak.
I slutändan på den närmsta hallen mot Korsvägen byggdes den gamla gaveln till Valhalla fotbollsplats läktare in i hallen.
Göteborgs första idrottsplats hette Balders hage. (Se avsnitt Lisebergs Landeri).
Den nya anläggningen Valhalla låg vid slutändan av Skånegatan bort till Korsvägen och invigdes den 6 september 1908. Det var plats för 8000 åskådare..
Som ersättning för Valhalla byggdes Ullevi fotbollsplan. Den invigdes 1916 och kapaciteten var 18000 åskådare.

3D-modellen framställd från Regionarkivets historiska ritningar

expogarden_cam02

Bild 1: Exportutställningen

expogarden_cam03

Bild 2: Exportutställningen

expogarden_cam05

Bild 3: Exportutställningen

expogarden_cam04a

Bild 4: Exportutställningen

expogarden_cam01

Bild 5: Exportutställningen

Viadukten

Från Huvudrestaurangen vid Stora gården kunde man komma till Exportutställningen genom att passera över Södra vägen på viadukten.
På ömse sidor av viadukten fanns ett flertal små butiker.

expogarden_cam06

Bild 6: Interiör Viadukten.

Näckrosdammen & Bengtas konditori

På landeriet Lyckans område fanns en liten damm vid Renströmsplatsen, där ungdomarna vintertid brukade åka skridskor, om vädret tillät. Inför utställningen utökades platsen till en särskild område som var färdig till utställningen 1923.
Runt dammen uppfördes olika attraktioner. Här låg det ursprungliga Bengtas konditori och i anslutning till detta var en musikpaviljong. (Minneshallen i bakgrunden och till höger Bengtas konditori)

nackrosdammen

3D-modellen framställd efter Regionarkivets historiska ritningar

konditori_studiolight

3d modell: Bengtas konditori

konditori_ritningar

3d modell: Bengtas konditori med ritnings underlag

konditori_baravinkel

3d modell: Bengtas konditori med ritnings underlag

Bengtas konditori

Konstmuseum & konsthallen

Konstmuseum

Den mäktiga byggnaden med de sju valven uppfördes till utställningen och kallades Konstmuseum.Den fick sin rätta utformning först efter utställningen och invigdes av prins Eugen först år 1925.
Där fanns en stor samling nordisk konst, holländskt och flamländskt måleri m.m.
Bland tavlorna fanns bl. a. Nils Dardels berömda tavla från 1918 ”Den döende dandyn”.
Där fanns även porträtt av sju svenska kungar.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Konsthallen

Hallen invigdes först den 13 november 1923 med en utställning av Karl Nordström.
De två lokalerna som låg bakom själva huvudbyggnaden är i dag rivna.

Konsthallen fasad.png

Teckning från 1922. Sigfrid Ericson & Arvid Bjerke

Bildspel: Historiska bilder från 1923 års Jubileumsutställning

Invigningsutställningen i konsthallen var den så kallade Jubileumsutställningen vilken öppnade den 8 maj 1923 med samtida nordisk konst. I de lokaler som vi idag kallar Göteborgs Konsthall fanns delar av den norska delen som omfattade 20 konstnärer plus en hedersutställning med Edward Munch som var tilldelad hela stora salen. Av Munch visade man bland annat verken ”Melankoli”, ”Marats död”, ”Syk pige” och ”Selvportraet, syk”
Den danska & finska delen av utställningen fanns i lokaler som idag är rivna och som låg på baksidan av nuvarande konsthallen. Den svenska samtidskonsten var uppdelad i västsvensk och svensk och kunde beskådas på Göteborgs konstmuseum.
Utställningen möttes redan långt innan öppnandet av högljudd kritik, främst ifrån Göteborgs konstnärsklubb som protesterade mot att representanterna för den svenska konsten dominerades av modernister, och då främst ifrån gruppen Falangen. Konstnärsklubben anordnade därför en opponent utställning på Valand och Chalmers där cirka 175 svenska konstnärer deltog

3D-modellen framställd från Regionarkiven historiska ritningar

entre_kunstmuseum_wf3

Konstmuseum:  3D modellen från 3DS Max. Rendering i V-Ray

entre_kunstmuseum_wf2

Konstmuseum :  Närbild. 3D modellen från 3DS Max. Rendering i V-Ray

entre_kunstmuseum_wf1

Konstmuseum :  Närbild med 30-tals retrobil

Götaplatsen

Huvud ingången till Historiska utställningen var vid Götaplatsen. Götaplatsen fick sin första stadsplan på 1860-talet. Förebild var Paris och Wien. Statsplanen ändrades i början av 1900-talet, där Götaplatsen avsågs bli en offentlig och representativ plats för kulturen.
Vid en arkitekttävling 1917 fastställdes Götaplatsens utformning.
Tanken var att Götaplatsen skulle färdigställas till utställningen år 1923.
Det ekonomiska läget gjorde att endast Konsthallen och Konstmuseet kunde färdigställas. Till Carl Milles ”Poseidon” räckte pengarna bara till ”badkaret”.

clay6_printskreen_entrekunst

3D modellen: Utsikt från Götaplatsen mot Konstmuseum

clay5_printskreen_entrekunst

3D modellen: En översiktsbild

Jubileumsutställningen Göteborg 1923. Idrottshallen

Detta bildspel kräver JavaScript.

En bildspel

Idrottshallen

I Idrottshallen fanns standar och prissamlingar från några av de äldsta idrottsklubbarna i Göteborg såsom GAIS, ÖIS och Vikingarna.

Näckrosdammen

På landeriet Lyckans område fanns en liten damm vid Renströmsplatsen, där ungdomarna vintertid brukade åka skridskor, om vädret tillät. Inför utställningen utökades platsen till en särskild område som var färdig till utställningen 1923.
Sjöfartsutställningen var förlagd till detta område. Utställningen utgjordes av fartygsmodeller Bland modellerna fanns ett handelsfartyg från senare delen av 1400-talet, linjeskeppet Wasa, som sålts till Ostindiska Kompaniet och tillhörde Göteborgs handelsflotta samt Calmare Nyckel som överförde ”den första expeditionen till New Sweden”. Runt dammen uppfördes olika attraktioner. Här låg det ursprungliga Bengtas konditor och i anslutning till detta var en musikpaviljong. (Minneshallen i bakgrunden och till höger Bengtas konditori)

ghme-6460

3D-modellen framställd från Regionarkiven historiska ritningar

ghme-6450

Idrottshallen

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bildspel: Minneshallen. Historiska bilder från 1923 års Jubileumsutställning

Utställningens centralpunkt var den gigantiska Minneshallen med sina 13 illuminerade pelare. Byggnaden dominerade som en forntida Akropolis. Byggnaden låg där universitets bibliotek ligger i dag.

3D-modellen framställd efter Regionarkivets historiska ritningar

clip_12

3D-modell: vy mot huvudentré och Sjöfartsgården (till höger)

clip_04

3D-modell: Minneshallen. Entré med  kupolen

clip_05

3D-modell: Minneshallen. Entré med  kupolen

 

clip_10

3D-modell: Minneshallen. Utsikt mot Hemslöjdsgatan

clip_03

3D-modell: Minneshallen. Bild på dekorativa element

Minneshallen

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bildspel :  Jubileumsutställningen 1923. Huvudrestauranten.

Huvudrestaurangen, där invigningsbanketten ägde rum, hade tre serveringsterrasser med plats för 8000 gäster. För restaurangen gick en väg till vänster. Denna ledde till ”Barnens Paradis” samt till viadukten, som gick över Södra Vägen till Exportutställningen.
Byggnaden finns inte kvar, men var belägen ungefär på den plats där Universitetsbiblioteket ligger idag.

3D-modellen framställd från Regionarkivets historiska ritningar

clay01

3D Modell:

clay02

3D Modell:

clay03

3D Modell:

clay04

3D Model: Skulpturella detaljer

Huvudrestauranten

Kongresshallen

01_Kongresshallen

Historia

Från början hette anläggningen Kongresshallen men efter några år ändrades namnet till Konserthallen för att svara mer mot användningsområdet. Under utställningssommaren samlades inte mindre än 193 kongresser med delegater från hela världen. På anläggningens vänstra sida fanns en musikpaviljong. Som regel var det militärmusikkårer som svarade för underhållningen. Musikkårerna turades om och kommenderingen varade som regel en månad i tag minns från senare tid att K 1 musikkår var kommenderad dit några gånger. Även vid firandet av den svenska kolonin i U S A ”Nya Sveriges” 300 årsjubileum deltog K 1 musikkår.
Den 9 oktober 1973 totalförstördes byggnaden av en häftig brand.
I den bortre delen av området fanns olika slag attraktioner.
Efter hand kom det nya modernare förnöjelser.

09_Mellan 3-4 miljoner människor

 

Minareterna

langa-garden-mot-minneshallen

Minareterna

Minareterna, som var två fyrkantig träbyggnad, var 60 meter höga. I det ena tornet satt brandvakten. På minareternas topp fanns kopior av Kronan resp. Lejonet. Minareterna revs direkt efter utställningen. Vid Minareterna var ingången till Liseberg. De höga pelarna till vänster på bilden är avgränsning för området Näckrosdammen.

3D-modellen framställd efter Regionarkivets historiska ritningar

vraycamo05

3D Modell: En ”flygbild”

vraycamo03a

3D Modell: Utsikt mot Långagården

Berg och Dalbanan

Nöjesfältet med Berg och Dalbanan, Nr 203-1

Nöjesfältet med Berg och Dalbanan

Berg och dalbanan hängde med ända fram till 1987.
I ena hörnet under anläggningen fanns en ölservering. Kön passerade längs en disk där de fick betala för en öl och en smörgås. (det var ransonen). Det var lag på att det skulle gå till på det sättet. Man var inte tvungen att äta upp smörgåsen så antingen lämnades den kvar på disken till nästa kund eller så åt kunden upp den eller gav den till någon som stod utanför och väntade.

08_bergbanan

Berg och Dalbanan

Från början fanns ingen dansbana för gammeldans, men år 1925 byggdes en provisorisk anläggning utan tak. Efter något år uppfördes ”Polketten” där Kal och Ada kunde sväva fram. Danspolletten köptes i en liten kiosk och kostade 10 öre. Dansen varade i tre minuter. och för att kolla tiden hade man timglas.
Lustiga huset hade premiär 1923 och revs 1930. Ett nytt Lustiga Huset byggdes 1931. Hösten 1954 revs samtliga byggnader i södra gården, inklusive Lustiga Huset, för att ge plats åt ett helt nytt område i parkens södra del.
Jubileumsutställningen gick med förlust men Liseberg gav ett överskott. En av orsakerna till förlusten skyllde man på det dåliga vädret med bl. a. publiksiffran en av de regnigaste dagarna; 45 besökande.

liseberg-akattraktion02

Bild 1: Lisebergs nya attraktioner

liseberg-akattraktion03

Bild 2: Lisebergs nya attraktioner

liseberg-akattraktion01

Bild 3: Lisebergs nya attraktioner

Barnens paradis

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bildspel: Barnens paradis

Barnens paradis var beläget i den idylliskt vackra gamla Johannebergsträdgården invid Utställningsbyrån på gränsen mellan det Västra området och Exportutställningen. Man kunde även gå trapporna upp från Södra vägen och få tillträde hit.
Avsikten var att avgiftsfritt sysselsätta och roa barnen. För vuxna var inträdet 50 öre.
Inom området som bestod av två terrasser fanns flera kiosker som var utformade för barnens igenkännande. Här fanns ett pepparkakshus med pepparkaksväggar, ett posthus i form av ett bläckhorn, Stoppsvamp där barnen kunde få sina kläder lagade. På övre terrassen mitt för ingången fanns Äppleboda Värdshus, där frukost och lunch serverades till mycket billiga priser, och där barnen kunde få särskilt för dem lämplig mat. På området nedre terrass fanns Kinesiska Muren, som begränsar området utåt.

barnetsparadis