Export-utställningen

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bildspel: Historiska bilder från 1923 års Jubileumsutställning

Byggnationen av området för Exportutställningen påbörjades år 1921.
Det byggdes två stora hallar parallella med Skånegatan, nästan fram till Berzeliigatans förlängning. Den närmaste var mindre och den större hade trappstegsformat tak.
I slutändan på den närmsta hallen mot Korsvägen byggdes den gamla gaveln till Valhalla fotbollsplats läktare in i hallen.
Göteborgs första idrottsplats hette Balders hage. (Se avsnitt Lisebergs Landeri).
Den nya anläggningen Valhalla låg vid slutändan av Skånegatan bort till Korsvägen och invigdes den 6 september 1908. Det var plats för 8000 åskådare..
Som ersättning för Valhalla byggdes Ullevi fotbollsplan. Den invigdes 1916 och kapaciteten var 18000 åskådare.

3D-modellen framställd från Regionarkivets historiska ritningar

expogarden_cam02

Bild 1: Exportutställningen

expogarden_cam03

Bild 2: Exportutställningen

expogarden_cam05

Bild 3: Exportutställningen

expogarden_cam04a

Bild 4: Exportutställningen

expogarden_cam01

Bild 5: Exportutställningen

Viadukten

Från Huvudrestaurangen vid Stora gården kunde man komma till Exportutställningen genom att passera över Södra vägen på viadukten.
På ömse sidor av viadukten fanns ett flertal små butiker.

expogarden_cam06

Bild 6: Interiör Viadukten.