Flygfoton från Regionarkivet

flyggfoton_01

Flygfoton 1: Översiktsbild över Jubileumsutställningen. 1923

flygfoto_02

Flygfoton 2: Översiktsbild över Jubileumsutställningen. 1923

flygfoto_07

Flygfoton 3: Expohallen. Översiktsbild från 1923

flygfoto_03

Flygfoton 4: Översiktsbild. Näckrosdammen. 1923